Strona główna » Aktualności finansowe » Wyższe realne zyski z lokat bankowych

Wyższe realne zyski z lokat bankowych

Ostatnie dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące inflacji mogą napawać optymizmem. Pomimo obniżenia stóp procentowych, a co za tym idzie – niższego oprocentowania lokat, depozyty terminowe założone w zeszłym roku, w październiku, pozwoliły realnie zarobić.rankinglokat.net

GUS podał do wiadomości, że ceny towarów dóbr i usług wzrosły w ubiegłym miesiącu o 3,4% w ujęci rok do roku. Jest to jeden z najniższych poziomów inflacji od prawie dwóch lat. Spadek inflacji ma również bardzo duże przełożenie na realne zyski z depozytów terminowych. Przeciętne realne zyski z lokaty założonej przed rokiem wyniosły w październiku 0,68%. Lokaty dają realnie zarobić od blisko 3 miesięcy, a obecne średnie realne zyski z lokat są najwyższe w tym roku. Dzieje się tak, nawet pomimo obniżenia stóp procentowych i spadku stopy WIBOR. Taki stan rzeczy wpływa na obniżenie się oprocentowania lokat bankowych, jednak to nie przeszkodziło w osiągnięciu rekordowych w tym roku realnych zysków z depozytów. Wszystkie wskazuje na to, że niedługo ciężko będzie znaleźć lokaty oprocentowane powyżej 6% w skali roku. Fakt ten jednak nie powinien niepokoić osoby chcące założyć lokaty bankowe, ponieważ w ślad za obniżką oprocentowania lokat, spada również inflacja. To z kolei pozwala na osiągnięcie większych realnych zysków z lokat.

Analizując dane NBP, okazuje się, że aż 24 lokaty na 33 pozwoliły na uchronienie naszych oszczędności przed negatywnym wpływem inflacji. Tyle właśnie lokat posiadało oprocentowanie wyższe niż inflacja, przy równoczesnym uwzględnieniu podatku od dochodów kapitałowych. Progowym oprocentowaniem, które zapewniało realne zyski było 4,19%. W sumie 11 banków oferowało rok temu lokaty, które przyniosły realny zysk powyżej 1%. Na najwyższą rentowność mogli liczyć klienci Meritum Banku. Realne zyski z lokaty oferowane w tej instytucji wyniosły 2,42%. Równie wysoką stopę zwrotu gwarantował FM Bank oraz Idea Bank – 2,37%.

Spadek inflacji może skompensować obniżkę nominalnego oprocentowania lokat bankowych. Według prognoz, inflacja w 2013 roku, w ostatnim kwartale, może wynieść 2,7%. To oznacza, że obecnie lokata z oprocentowaniem powyżej 3,33% zagwarantowałaby za rok realne zyski. Lokata na 12 miesięcy z oprocentowaniem na co najmniej 5,5% mógłby przynieść ponad 1,7% realnego zysku.

RPP ma przeprowadzić cały cykl obniżek, tak aby główna stopa referencyjna do końca pierwszego kwartału 2013 roku wyniosła 3,5%. W ten sposób NBP stara się pobudzić polską gospodarkę, m.in. dlatego, że nie ma już zagrożenia wysoką inflacją a prognozowany wzrost PKB nie napawa optymizmem. Spadająca inflacja oraz niższe stopy procentowe skłaniają do zastanowienia się nad depozytami długoterminowymi. M.in. dlatego, że lokaty o dłuższych terminach zapadalności mogą zagwarantować większe realne zyski niż ich krótkoterminowe odpowiedniki.