Strona główna » Aktualności finansowe » Problemy Polaków ze spłatą zobowiązań

Problemy Polaków ze spłatą zobowiązań

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, wartość kredytów, w stosunku do których istnieje wątpliwość spłaty wyniosła na początku 2013 roku 73 mld zł. Ponad połowę tej sumy stanowią kredyty bankowe polskich gospodarstw domowych.finanse polaków

Z raportu KNF możemy dowiedzieć się, że łączna wartość „wątpliwych” kredytów gospodarstw domowych wyniosła 40 mld zł. Statystki prowadzona są od 2008 roku i pokazują, że od tego czasu wartość wszystkich zobowiązań nie spłacanych w terminie wzrosła ponad trzykrotnie. Największe trudności Polacy mają ze spłatą kredytów konsumpcyjnych – stanowią ok. 19% wszystkich „złych” kredytów. Największą grupę stanowią osoby, które nie spłacają kredytu ponad 30 dni. W mniejszości znajdują się osoby, które spóźniły się z ratą krócej niż 30 dni.

Problemem dla osób zadłużających się są również kredyty hipoteczne. Kredyty mieszkaniowe stanowią mniejszą część wszystkich „złych” kredytów, co jest spowodowane obostrzeniami i wymaganiami banków. Jednak wielkość niespłacanych kredytów hipotecznych, stale rośnie do 2008 roku. Procentowo to ok. 4% wszystkich kredytów, z czego dominują kredyty, z opóźnieniem w spłacie do 30 dni.

Liczba kredytów hipotecznych, które są uznawane za niemożliwe do spłacenia w 2013 roku wyniosła 2,8%. Warto zaznaczyć, że liczba ta w 2009 roku wynosiła ponad 1% mniej.

Analitycy Komisji Nadzoru Finansowego, uspakaja i uważają, że jest to typowe zjawisko. Wpływa na to spowolnienie gospodarcze oraz gorsza sytuacja na rynku pracy. Dodatkowo uważa się, że problemy ze spłatą kredytów hipotecznych pojawiają się po okresie ok. 7 lat. W tej chwili ujawniane są złe kredyty sprzed 2007 roku, kiedy to obowiązywały bardziej liberalne regulacje w stosunku do banków. Specjaliści przewidują, że sytuacja ulegnie pogorszenie i będzie utrzymywać się, aż do momentu widocznej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.