Strona główna » Aktualności finansowe » Od czego zależy wskaźnik ubankowienia Polaków?

Od czego zależy wskaźnik ubankowienia Polaków?

Z badań opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że 77 procent Polaków jest ubankowionych, czyli posiada rachunek osobisty lub oszczędnościowy w jednym z banków. Na tle innych państw europejskich wynik ten zupełnie nie robi wrażenia. W rankingu tym przodują głownie państwa skandynawskie. Aż 99 procent Finów i Duńczyków, oraz 98 procent Szwedów posiada konta bankowe. Pod tym względem Polaków prześcignęli również Czesi, a także Słowacy.rankinglokat.net

Analiza grup społecznych ze względu na stopień ubankowienia

Ankietowani, jako przyczynę braku posiadania rachunków bankowych wskazują zgodnie, brak takiej potrzeby. Zagłębiając się jednak bardziej szczegółowo w raport Narodowego Banku Polskiego, można zauważyć, że istnieją pewne grupy społeczne, które nie korzystają z usług banków. Do tej grupy należą przede wszystkim osoby powyżej 59 roku życia. Wśród tych osób około 56 procent osób deklaruje, ze posiada konto osobiste. Co ciekawe jeszcze gorzej wygląda sytuacja wśród młodzieży. Wskaźnik ubankowienia wśród osób pomiędzy piętnastym, a siedemnastym rokiem życia wynosi zaledwie 9 procent. Brak wyrobionego nawyku oszczędzania u młodzieży, bardzo często w dorosłym życiu prowadzi do problemów finansowych wielu polskich gospodarstw domowych.

Jeśli wziąć pod uwagę wykształcenie, to tutaj zależność jest bardzo jasna i przejrzysta. Im lepsze wykształcenie, tym wyższy poziom ubankowienia, sięgający nawet 95 procent, wśród osób z wykształceniem wyższym. Podobnie sytuacja wygląda analizując miejsce zamieszkania ankietowanych. Konta osobiste posiadają głównie mieszkańcy miejscowości, których liczba mieszkańców przekracza 200 tysięcy. Im mniejsze miejsce zamieszkania, tym wskaźnik ubankowienia jest mniejszy.

Jednoznaczne rezultaty daje również analiza kryterium dochodowego. W tym przypadku stopień ubankowienia jest wprost proporcjonalny do wysokości przychodów. Konta bankowe mają głownie najbogatsi, choć 45 procent osób, które zadeklarowało brak jakichkolwiek dochodów, posiada jednak rachunek osobisty w banku.

Profile osobowe osób ubankowionych i nieubankowionych

Przedstawione wyżej dane pozwalają stworzyć zarówno profil osoby, która posiada konto w banku jak i profil osoby, która takiego konta nie posiada. W pierwszym przypadku będzie to osoba z wyższym wykształceniem, w średnim wieku, mieszkająca w duży mieście i osiągająca wysokie przychodu. Osoba nie posiadająca rachunku bankowego ma zazwyczaj powyżej 59 lat, wykształcenie podstawowe, mieszka na wsi i nie posiada żadnych dochodów.