Strona główna » Edukator ekonomiczny » Jak znaleźć tani kredyt?

Jak znaleźć tani kredyt?

Czasy, w których osoby decydujące się na kredyty gotówkowe były swego rodzaju zakładnikami banków przyznających im wsparcie tego typu przeszły już do historii. Obecnie na bankowe instytucje finansowe nałożone są pewne obowiązki, bankom trudniej więc ukryć przed nami, że promocyjna oferta, do skorzystania z której jesteśmy gorąco namawiani wcale nie jest aż tak promocyjna, jak można byłoby się tego spodziewać. Warto zatem poznać swoje prawa i dowiedzieć się, o czym bank musi nas poinformować jeszcze przed zaciągnięciem przez nas zobowiązania.konsolidacja

Już na wstępie warto podkreślić, że przepisy polskiego prawa mówią nie tylko o informacjach, których treść mamy prawo poznać, ale również o formie, w jakiej informacje te mają nam zostać przekazane. Tu kluczowe znaczenie ma pojęcie trwałego nośnika wprowadzone po to, aby pracownik banku nie powoływał się wyłącznie na fakt rozmowy z nami przekonując nas, że podał nam kluczowe dane, my jednak byliśmy zbyt zaaferowani możliwościami otwierającymi się przed nami dzięki kredytowi, aby zwrócić na to uwagę. Dane przedkontraktowe, a więc takie, z którymi mamy prawo się zapoznać jeszcze przed podjęciem decyzji o tym, czy kredyt gotówkowy rzeczywiście nam odpowiada, najczęściej przekazywane są w formie papierowej. Bank może jednak przekazać nam je również na pamięci zewnętrznej USB, płycie CD lub DVD a także za pośrednictwem Internetu i elektronicznych form komunikacji takich, jak choćby e-mail lub wiadomość SMS. Dane przedkontraktowe muszą mieć jednak taką formę, która będzie umożliwiała nam powrót do interesujących nas informacji już po opuszczeniu siedziby banku.

Same dane powinny dotyczyć przede wszystkim tego z jakim bankiem zawieramy umowę, jaki jest czas jej obowiązywania, a także, na jaki rodzaj kredytu się decydujemy, choć bowiem wspomniane informacje sprawiają wrażenie podstawowych, wiele osób decydujących się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego przyznaje, że odczuwa dość dotkliwe ich brak. Dane przedkontraktowe powinny informować nas również o prowizjach, wysokości odsetek i marży, a także o kosztach usług dodatkowych, bank nie może przy tym zwiększać ich wysokości, jeśli obie strony nie wyraziły na to zgody w zawartym przez siebie porozumieniu. Jeszcze przed podpisaniem stosownego dokumentu mamy też prawo wiedzieć, czy kredyt gotówkowy wymaga od nas wykupienia polisy ubezpieczeniowej, jeśli zaś bank nakłada na nas tego rodzaju obowiązek, jego pracownik ma obowiązek poinformować nas o wysokości dodatkowego obciążenia.

Wskazane jest również zwrócenie uwagi na tę część danych przedkontraktowych, która mówi o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Kryterium te ma dla nas znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy zastanawiamy się nad pożyczeniem od banku większej kwoty pieniędzy, może się bowiem okazać, że koszt tego rodzaju inwestycji będzie znacząco wykraczał poza informacje zawarte na bankowym prospekcie reklamowym i uświadomi nam, że atrakcyjność wybranego przez nas rozwiązania stoi pod znakiem za pytania.